• ...
  • ...

Yarını koruyan, çevre dostu ürünler...


 

Dünya keşfedilmemiş potansiyelle doluydu ve insan var olduğundan beri, kendini kaynakların sonsuzluğuna inandırarak yaşadı.
Gelinen noktada ya daha iyi ve sürdürülebilir yaşam tarzlarını benimseyeceğiz ya da soyumuzun tükenişini izleyeceğiz.

Multipak olarak, kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir yaşamı desteklemek için üretiyoruz.
Hammadde kullanımından başlayarak tüm süreçlerde 'DOĞA DOSTU' olmanın tüm koşullarını yerine getirmekten gurur duyuyoruz!

Daha sağlıklı bir gezegene katkıda bulunmanın yanı sıra, geliştirdiğimiz çevre dostu stratejiler ile ülkemizde ve Avrupa pazarında hızla büyümekten mutluluk duyuyoruz.
Gücümüzü doğanın kusursuz işleyişine duyduğumuz saygıdan alıyoruz.

...

DOĞA DOSTUYUZ!

  • Sektörün ihtiyacına yönelik hammaddeyi var olan ağaçlardan elde etmek yerine,endüstriyel ormanlardan temin ediyoruz.
  • Hammaddesi selüloz, yarı selüloz ve linyin olan, doğadaki mikroorganizmalar tarafından tamamen parçalanan, %100 yenilenebilir ürünler üretiyoruz.
  • İnsan sağlığının, su kaynaklarının ve doğanın korunmasına katkı sağlıyoruz.
...

İLHAM KAYNAĞIYIZ!

  • Kağıt tabak, bardak, kek kapsülleri ve pişirme kapları üretimi konusundaki titizliğimizin arkasında, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürünler üretme kararlılığımız var!
  • Bu kararlılık; kalite standartları ve verdiğimiz sözlerin arkasında güvenle durmamızı sağlıyor.
  • Oluşturduğumuz güven ve bakış açısı; bizi kısa sürede sektörün ilham kaynağı markası haline getirdi.
...

YARATICIYIZ!

  • Estetiği ve pratiği doğa dostu hammaddelerle birlikte sunuyoruz.
  • Sunduğumuz inovatif fikirler ve tek bir çatı altında; farklı alanlardaki üretim kabiliyetimiz sayesinde yaratıcıyız!
 
...

Türkiye ambalaj sektöründe Nordic Ecolabel lisans sahibi ilk marka olan MULTIPAK, bu pazarın Türkiye'deki öncü markasıdır. Kategorideki ürün yelpazesini geliştirerek, her geçen gün büyümeye devam etmektedir.

SWAN Etiketi nedir?

SWAN, kuzey ülkelerinin resmi ekolojik etiketidir ve AB ekolojik etiketi ile eşdeğerdir.

SWAN'IN Amacı

Sürdürülebilir bir yaşam için yapılan çalışmalara katkı sağlamaktır. Vizyonu; gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bugün sahip olunan şartların sürdürülebildiği bir toplumu
desteklemektir. Bu nedenle, tüketicinin SWAN ve AB Ekolojik etiketi taşıyan ürünleri seçmesi önemlidir.

SWAN süreci nasıl işler?

Bir mal ya da hizmet hammaddeden atığa kadar denetlenir ve kriterler sürekli zorlaştırılır. Miljömarkning Sverige AB, hükümet tarafından İsveç’te Swan ve AB ekolojik etiketinin sorumluluğunu üstlenmek ile görevlendirilmiştir. Bu görevler içerisinde kriterleri hazırlamak, denetlemek ve bu etiketi almaya hak kazanan markalara lisans vermek gibi işler
bulunur.

SWAN Etiketi alma kriterleri nelerdir?

Çevreye zarar veren kimyasalların kullanılmaması, hava emisyonu, su ve toprak, enerji ve kaynak kullanımı, atık yönetimi ile ilgili birçok kriterin doğru şekilde yerine getirilmesi gerekir. Yaşam döngüsü ve bütünsel bakış açısı SWAN sürecinin anahtar kavramlarıdır.

SWAN Etiketli ürünlerin farkı nedir?

Bu etikete sahip markaların
* Bir yaşam döngüsü perspektifi vardır.
* Sürekli güncellenen zorlu çevre kriterlerine uymaları gerekir.

SWAN Etiketi tüketiciye ne sağlar?

* Tüketicilerin en üst düzey ekolojik ürünleri kolayca seçmelerini sağlar.
* Sürdürülebilir yaşam yararına yapılan çalışmalara katkı sağlamak için de bir araçtır.