Kalite
Politikalarımız
Anasayfa > Kalite > Politikalarımız

Gıda Güvenligi

 


• Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun; fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokacak hiçbir madde içermeyen,

müşteri talep ve beklentilerine uygun ürün üretilmesini ve müşterilere sunulmasını sağlamak,

• Çalışanlarımızın Entegre Yönetim Sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitimler ile sağlamak ve bu bilinçle sistemin geliştirilmesi için katkıda bulunmalarını teşvik etmek,

• Üretimin uygun şartlarda yapılabilmesi için gerekli optimum şartları sağlamak,

• Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğinin arttırılmasını
  yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak,

• Sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek işletme verimliliğini sürekli geliştirmek,

• Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimlerin etkili
  iletişim kurmasını ve sürdürmesini sağlamaktır.

 

 

 

 

 

Çevre

 

“ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLER YARINLARI KORUYACAK” ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamızın şirket yönetimini, çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.

 

Çevre performansımızı sürekli artırmak amacıyla süreçlerimizin çevreye etkisini sürekli iyileştirmek, üretilen tüm ürünlerin çevreye zararı olmayan doğa dostu ürünler olmasına özen göstermek, atıkları kaynağında azaltmak ve uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlamak Multipak yönetiminin çevre korunmasına karşı temel görevidir.

 

Sürdürülebilir çevre performansını yıllık izleyerek doğadaki karbon salınımını azaltıcı faaliyetler geliştirmek, enerji tüketimini yenilenebilir kaynaklar aracılığı ile sağlayabilmek, su tüketimini azaltıcı önlemler geliştirmek ve tüm süreçlerimiz sonucu doğadaki biyoçeşitliliğe zarar vermemek temel çevre vizyonudur.

 

Kurduğumuz Entegre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla tüm çalışanlarına eğitim vermeyi, eğitimin sürekliliğini, yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu diğer şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Bu Amaçlar Doğrultusunda Görevimiz; Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015), BRC GS Tüketici Ürünleri Kişisel Bakım & Ev Ürünleri v.4, Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISO 22000:2018) ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Entegrasyonu ile Bu Standartlarının Şartlarına Uymak ve Etkinliğinin Sürekli İyileşmesini Sağlamaktır.

DÖKÜMANLARI İNCELE
Referanslar